"เรามีห้องสัมมนาทั้งแบบเปิดโล่งแบบธรรมชาติ และแบบห้องปรับอากาศ ที่พร้อมรับรองทุกกิจกรรม และเครื่องเสียง คาราโอเกะ ซึ่งทำให้การสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่น กลางธรรมชาติและแบบในห้องโถงที่เย็นสบาย"
 
ห้องสัมมนาแบบธรรมชาติ
ห้องสัมมนาแบบธรรมชาติ
ห้องสัมมนาแบบปรับอากาศ
ห้องสัมมนาแบบปรับอากาศ
ห้องสัมมนาแบบปรับอากาศ
ห้องสัมมนาแบบปรับอากาศ
 
copyright © 2008 by Khumluang Lamphun Resort, Khao Yai, Nakhonnayok