บ้านกำแพง 2 ชั้น
 "บ้านพักแบบกำแพง 2 ชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศแบบครอบครัว หรือ หมู่คณะ"
 
บ้านกำแพง
   
บ้านกำแพง
 
copyright © 2008 by Khumluang Lamphun Resort, Khao Yai, Nakhonnayok